Privacy verklaring & Cookiegebruik 
Ik vind jouw privacy erg belangrijk en ga daarom heel zorgvuldig om met alle gegevens die ik van jou krijg.
In deze privacy verklaring leg ik uit welke gegevens ik via de website verzamel, hoe lang ik die bewaar en hoe ik op deze site cookies gebruik.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOOI In Balans verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van MOOI In Balans, het contactformulier van de website van MOOI In Balans invult of om een andere reden persoonsgegevens aan MOOI In Balans verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MOOI In Balans, Eeltjebaes 9 te Joure,  KvK nummer 61935816, eigenaresse Anja Wiegersma.
De praktijk is bereikbaar via email (info@mooiinbalansjoure.nl), telefoon (0513-629890) of via het contactformulier op de website van MOOI In Balans (www.mooiinbalansjoure.nl).

Persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Ik sla enkelegegevens op en verwerk deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier dat je op de website vindt.
Het gaat hierbij om:

• Je naam
• Je mailadres

Bankgegevens vraag ik niet via de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
De website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).
De website heeft evenmin de intentie (bijzondere of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders raadt ik aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik gegevens verwerk
Ik verwerk via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om jou te kunnen e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wil maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens die ik via de website heb verkregen?
Ik bewaar gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzameld heb.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
• Informatie en gegevens verzonden via het contactformulier wordt 30 dagen op de server bewaard, daarna worden de gegevens automatisch van de server verwijderd.
• Mijn formulieren slaan geen ip adressen van inzenders op.
• Je mag mij altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Ik ben verplicht dit op jouw verzoek te doen.
• Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek geen gegevens die ik van jou heb aan derden en als ik dat doe is dat uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ik zal dit dan altijd in overleg met jou doen.

Gebruik van foto’s van personen op de website
Ik gebruik mogelijk foto’s op de website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Het kunnen hier productfoto’s of foto’s ter aankleding van de website betreffen.
Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@mooiinbalansjoure.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Ik gebruik op deze website alleen technische en functionele cookies die nodig zijn om de website correct te laten werken en het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken een bestelling te plaatsen.
Het betreft cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen.
Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.
En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy
Ter info: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links op onze website en gebruik van Social Media
Op deze website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Onder meer naar mijn facebook en Instagram pagina. Op die pagina’s wordt het privacybeleid van die betreffende websites gehanteerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Hiervoor kun je altijd contact met mij opnemen.
Ik wil je er op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat ik niet correct met jouw gegevens omga of de wet niet goed hanteer. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat ik jouw gegevens toch niet goed beveiligd heb of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@mooiinbalansjoure.nl
Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Mooi in Balans Joure spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch ‘Mooi in Balans Joure, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Anja Wiegersma.