PRIVACYVERKLARING 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOOI In Balans verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van MOOI In Balans, het contactformulier van de website van MOOI In Balans invult of om een andere reden persoonsgegevens aan MOOI In Balans verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  MOOI In Balans, Eeltjebaes 9 te Joure,  KvK nummer 61935816, eigenaresse Anja Wiegersma. De praktijk is bereikbaar via email (info@mooiinbalansjoure.nl), telefoon (0513-629890) of via het contactformulier op de website van MOOI In Balans (www.mooiinbalansjoure.nl).
 2. Welke gegevens verwerkt MOOI In Balans en voor welk doel
  2.1 De volgende persoonsgegevens kunnen door MOOI In Balans worden verwerkt:
  a) Voor- en achternaam, geboortedatum;
  b) Adresgegevens;
  c) Telefoonnummer, e-mailadres;
  d) Huidanalyse, gezondheidsgegevens en zorgverzekeraar via intakeformulier;
  e) Voor – en na foto’s.
 • 2.2 MOOI In Balans verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  – Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
  – Je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt ca. 1x per maand en je kunt je er te allen tijde voor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.
  – Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen.
  – Huidanalyse, geboortedatum en gezondheidsgegevens worden gebruikt bij aanvang van de behandeling en in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren en/of om eventuele contra-indicaties voor behandelingen te bepalen.
  – Je zorgverzekeraar wordt genoteerd om je te kunnen wijzen op eventuele mogelijkheden tot vergoeding van je behandeling bij je zorgverzekeraar.
  -Voor- en na foto’s van de huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Verder worden voor en na foto’s incidenteel gedeeld op Social Media, maar zulks uitsluitend na schriftelijke toestemming van jou. Je hebt ten allen tijde recht om je toestemming tot publicatie in te trekken.
 1. Bewaartermijnen
  MOOI In Balans verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na je laatste bezoek aan de praktijk of tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 2. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MOOI In Balans passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het invullen van het contactformulier op de website geschiedt via een veilige https-verbinding.
 3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Via de eigenaresse van MOOI In Balans kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MOOI In Balans zal je verzoek in behandeling nemen en je hierover, binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, informeren.
  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop MOOI In Balans je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van MOOI In Balans via email of telefonisch.
 4. Cookie-beleid
  De website van MOOI In Balans gebruikt geen tracking cookies of analytische cookies, noch vergelijkbare technische middelen om het surf- en klikgedrag van de bezoeker bij te houden, of het aantal bezoekers te tellen. Pas na het invullen en verzenden van het contactformulier op de website, wordt je identiteit bekend en geef je uitdrukkelijk toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.
 5. Wijzigingen Privacyverklaring
  Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.
  MOOI In Balans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Als je van de wijzigingen op de hoogte wilt blijven dan adviseren wij om deze Privacyverklaring regelmatig na te kijken.